سنجشینه
آموزش در مدار آزمون

آموزش در مدار آزمون
کسب موفقیت در آزمون های آزمایشی

آموزش در مدار آزمون با بررسی، تحلیل و پاسخ دهی به سوالات آزمون های آزمایشی دوره های قبل، مباحث آموزشی پر اهمیت را بصورت مباحث طبقه بندی شده جمع بندی می کند. با تماشای این ویدئو های کوتاه آموزشی می توانید در کمترین زمان ممکن با مباحث پر اهمیت هر درس آشنا شده و ضمن کسب مهارت در حل سوالات آزمون های آزمایشی، جهت رسیدن به نتیجه مطلوب در آزمون پیش رو، نقاطع ضعف خود را برطرف نمائید.


آموزش در مدار آزمون مرحله اول

مشاهده درس ها

آموزش در مدار آزمون مرحله دوم

مشاهده درس ها

آموزش در مدار آزمون مرحله سوم

مشاهده درس ها

آموزش در مدار آزمون مرحله چهارم

مشاهده درس ها

آموزش در مدار آزمون مرحله پنجم

مشاهده درس ها

آموزش در مدار آزمون مرحله ششم

مشاهده درس ها

آموزش در مدار آزمون مرحله هفتم

مشاهده درس ها

آموزش در مدار آزمون مرحله هشتم

مشاهده درس ها

آموزش در مدار آزمون نوبت اول جامع

مشاهده درس ها

آموزش در مدار آزمون نوبت دوم جامع

مشاهده درس ها