سنجشینه
آموزش در مدار کنکور

آموزش در مدار کنکور
حضور در جمع رتبه های تک رقمی و دو رقمی

آشنایی و داشتن مهارت پاسخ دهی سریع در مواجه باسوالات دفترچه آزمون سراسری یکی از مهمترین رموز کسب درصد بالا در هر درس می باشد. آموزش در مدار کنکور به بررسی و حل سوالات پرتکرار کنکور های ادوار قبلی می پردازد و راه های رسیدن به جواب درست را با آموزش تکنیک های تست زنی نشان می دهد. همچنین در این بخش با مرور مباحث طبقه بندی شده ی پر اهمیت و معرفی انواع تیپ سوالات، شما را در رسیدن به موفقیت و کسب نتیجه درخشان در آزمون همراهی می کند.


آموزش در مدار کنکور، مرحله اول

مشاهده درس ها

آموزش در مدار کنکور، مرحله دوم

مشاهده درس ها

آموزش در مدار کنکور، مرحله سوم

مشاهده درس ها

آموزش در مدار کنکور، مرحله چهارم

مشاهده درس ها

آموزش در مدار کنکور، مرحله پنجم

مشاهده درس ها

آموزش در مدار کنکور، مرحله ششم

مشاهده درس ها

آموزش در مدار کنکور، مرحله هفتم

مشاهده درس ها

آموزش در مدار کنکور، مرحله هشتم

مشاهده درس ها

آموزش در مدار کنکور، مرحله نهم

مشاهده درس ها

آموزش در مدار کنکور، مرحله دهم

مشاهده درس ها