سنجشینه
آموزش در مدار امتحان

آموزش در مدار امتحان
تغییر شگفت انگیز در نتیجه امتحانات

آموزش در مدار امتحان با معرفی و حل سوالات پرتکرار و استاندارد امتحانات میان ترم و پایان ترم، تمامی مباحث مهم درسی را بصورت ویدئو های آموزشی کوتاه و طبقه بندی شده در اختیار شما قرار می دهد. هدف از شکل گیری این مدار آموزشی، آمادگی برای شرکت در امتحانات و کسب نمره مطلوب و ارتقاء معدل نهایی می باشد.


آموزش در مدار امتحان، نوبت اول

مشاهده درس ها

آموزش در مدار امتحان، نوبت دوم

مشاهده درس ها

آموزش در مدار امتحان، نوبت سوم

مشاهده درس ها

آموزش در مدار امتحان، نوبت چهارم

مشاهده درس ها

آموزش در مدار امتحان، نوبت پنجم

مشاهده درس ها

آموزش در مدار امتحان، نوبت ششم

مشاهده درس ها

آموزش در مدار امتحان، نوبت هفتم

مشاهده درس ها

آموزش در مدار امتحان، نوبت هشتم

مشاهده درس ها

آموزش در مدار امتحان، نوبت نهم

مشاهده درس ها

آموزش در مدار امتحان، نوبت دهم

مشاهده درس ها